Добредојдовте во Св. Наум

Свети Наум е свето место, кое зрачи со убавина, култура и традиција

Видео

The lights of Saint Naum

Македонски / Macedonian