Добредојдовте во Св. Наум

Свети Наум е свето место, кое зрачи со убавина, култура и традиција

Локација на Свети Наум


Како да дојдете до Свети Наум

Хотелскиот комплет Свети Наум се наоѓа на брегот на Охридското Езеро, во југо-западниот дел на Република Македонија.

Оддалеченост во километри:

  • Скопје - 199км
  • Охрид - 28км
  • Струга - 37км
  • Аеродром Свети Апостол Павле - 37км
  • Аеродром Александар Велики - 116км
  • Свети Наум граничен премин - 0,6км